DORAES İnsan Kaynakları

doraes-insan-kaynaklari

Firmamız ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesi ile doğrudan ilişkilidir ilkesiyle hareket eder.Temel insan kaynakları stratejimiz, çalışanlarımızın yaşam kalitesini, motivasyonunu en üst düzeye ulaştırmak, orada tutmaya yönelik destekleyici imkan ve araçlarla öğrenen, öğreten üst düzey iletişim yeteneklerine sahip, bilgili, tecrübeli, sadık ve çalışkan bireylerden oluşan büyük bir takım olmaktır. Bu strateji doğrultusunda insan kaynakları birimimiz tarafından tüm çalışanlarımızın katılımıyla kısa ve uzun dönem kurumsal gelişim ve motivasyon planları oluşturularak hayata geçirilir.
 

İlkelerimiz

• Fırsat eşitliği ve adalet
• İş ahlakı ve dürüstlük
• Güvenilirlik
• Yaratıcılık ve cesaret
• Şeffaflık ve Katılımcılık
• Rekabetçilik
• Firma kültürü ve ortak değerlere bağlılık


 

Firmamızı geleceğe taşıyacak, bizimle birlikte büyüyecek bilgi birikimi ve potansiyele sahip, takım çalışmasını iş hayatının değişmez bir parçası olarak gören, sosyal zekası ve iletişim yetenekleri gelişmiş, öğrenmek ve öğretmenin kendisine ve takıma katkısının önemini kavramış, hedefleri ve hayalleri olan, bu hayalleri bulunduğu takımın vizyonuyla birleştirebilecek, özgüven sahibi ve özellikle çalışkan adaylar, takımın diğer parçaları tarafından fırsat eşitliği ilkesiyle 2 aşamlı görüşmeden sonra işe alınırlar.

Özgemişinizi info@doraes.com.tr adresine göndererek başvurabilirsiniz

Doraes Bilgi Teknolojileri
Hoşnudiye Mah.Cengiz Topel Cad. No:53/A
Faks: 0222 226 08 68
Telefon: 0222 224 17 10
Doraes Bilgi Teknolojileri