background

Sızma Ve Zaafiyet Analizi

 İster KOBI, ister enterprise boyutta firmalar ve küçük ölçekli firmaların düzenli olarak yaptırması gereken güvenlik denetimlerinin en önemli iki tanesi Sızma Testi ve Zafiyet Taramasıdır.

Zafiyet Taraması Nedir?

Bilgisayar sistemleri, uygulamalar ve ağ altyapılarındaki güvenlik açıklarının tanımlanması, sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi işlemleri neticesinde, değerlendirmesi yapılan kuruluşa sistemlerine yönelik tehditleri anlamak ve tedbir almak için gerekli bilgi, farkındalık ve risk altyapısını sağlama sürecidir.

Güvenlik açıkları bilgisayar korsanlarının bilgisayar sistemlerine erişmesine olanak sağlayabileceğinden, işletmelerin bu zafiyetleri gidermeleri önemlidir.

Sızma (Penetrasyon) testi (veya pentest);

Kuruluşun bilgisi dahilinde “etik hacker”ın hedef sistemde tespit ettikleri güvenlik açıklarını yasalarla belirlenmiş standartlar dahilinde istismar ederek ortaya çıkarmak maksadıyla değerlendirme yaptığı manuel işlemler bütünüdür.

Sızma testini güvenlik açığı taramasından ayıran ana unsur, canlı insan unsurudur. Otomatik sızma testi diye bir şey yoktur. Sızma testleri deneyimli, teknik altyapı sahibi ve kendi alanında uzman personel tarafından yapılır.

Sızma testinde, manuel çalışmalar otomasyon ile birleştirilerek tarafınıza sunulan raporda yanlış alarmların (false positive) yer almasının önüne geçilir ve sistemleriniz ağ yöneticisi gözünden olduğu kadar, bir saldırgan gözüyle de incelenir.

Zafiyet taramasında, çeşitli olası ağ güvenlik açıklarını ortaya çıkartılır ve müşterinin sistemleri üzerinde oluşturacağı etkiye göre önceliklendirilerek raporlanır.

Günün sonunda zafiyet taraması ve sızma testi, kurum/kuruluş sistemlerinizin güvenliğini sağlamak adına faydalanabileceğiniz farklı hizmetlerdir.

Fakat unutulmaması gereken nokta; her iki hizmetten de yalnızca sızma testi ve zafiyet taraması arasındaki farkı anlayan ve daha da önemlisi bu farkı müşteriye açık şekilde ifade edebilen yüksek kaliteli bir siber güvenlik şirketi ile sözleşme yaptığınızda yararlanmanın mümkün olabileceğidir.