background

Thinclient Çözümleri

Thinclient Nedir ? 

Thinclient server bazlı bilgi işlem sistemlerinde uçlarda kullanılan istemci birimleridir. İşlemci kabiliyeti ve hafızası düşük ; prensip olarak ağ tabanlı sunuculara ulaşıp oradaki uygulamaları çalıştırma esasına göre tasarlanmış "hafif" veya "ince" olarak da adlandırılan terminallerdir bir anlamda. 

Faydaları Nelerdir ?

  • Kullanıcılara ait PC'lerin bakım ve destek maliyetlerini en aza indirir.
  • Program revizyonuna uçlarda gereksinim yoktur.
  • Yönetilmesi kolaydır.
  • Güvenlik yönünden gelişmiştir.
  • Sık sık pclerdeki işletim sistemini yenilemeyi onun da sebep olacağı donanım değiştirmeyi gerektirmemektedir.
  • Hem ilk sahip olma, hem de işletme maliyeti düşüktür. Bu itibarla ekonomiktir, işletmelerde verimliliği arttırıcı bir unsurdur!
  • Virüs derdi en aza inmiştir.


Neden Thinclient ? 

Son kullanıcıya verilen pc esasen günün önemli bir kısmında atıl durmaktadır. Buna karşın kendi işlemcisi, işletim sistemi ve hard disk ile küçük/basit bir servere eşdeğer haldedir. 

Böyle küçük küçük çok sayıda server kılıklı cihazlar yerine tek bir güçlü server ve onun etrefında minik minik, ihtiyacı görmeye yetecek ama üzerinde gelişmiş bir işletim sistemi bulunmayan basit terminalleri kullanmak daha akılcı görünmektedir. 

Çünkü pc'lerin bakım/servis bedelleri zaman içinde işletim sisteminin yenilenmesi, ihtiyaç artınca, hafızanın yükseltilmesi, daha da ileride pc'nin komple yenilenmesi v.s. hep masraf hep masraftır. 

Thin clientin hareket noktası unix aptal terminalinin yavaşlığı, tek renk, sevimsiz ve donuk görünümündeki olumsuzlukları iyileştirmek isteği ; ama günümüz pclerinin toplam sahip olma maliyetlerinin (TCO) yüksekliğinin insanları yıldırma noktasına getirmiş olmalarıdır. 

Geçmişte IBM, ORACLE ve SUN'ın önderliğinde Network Computer kavramı oturtulmaya çalışılmışsa da pazarda fazla bir başarı gösterememiştir. Network Computer'de özel çok basit bir işletim sistemi kullanılmak istenmiştir. Bu durum ise bazı zorlukların aşılmaması gibi bir noktada sıkışmıştır. (PC deki mevcut programların çalıştırılmayışı, onun yerine kullanıcıya alternatif programların kullanımı) Zorlanmak istenmişse de kabul görmemiştir. 

Microsoft Haziran 1998'te 

Windows NT 3.51 için Terminal Server Edition ürününü Pazara sundu. Terminal Server multiuser bir işletim sistemidir. 

Bu düzende : Microsoft'a ait RDP protokolünü kullanan istemcilerin uygulamaları, serverde o kullanıcı için açılmış olan oturumda çalışmaktadır. 

Daha sonra Microsoft NT Server 4.0 için aynı ürünü geliştirerek pazara sundu. 

Terminal Server edition gene ayrı bir ürün olarak satın alınmak durumunda oldu. 

Windows 2000 ile birlikte terminal server edition ayrı bir ürün olarak pazara sunulmak yerine standard olarak ürününün içinde gelmektedir. 

Citrix ve Thinclient 

Citrix; Microsoft'un terminal server edition ürününü lisanslayarak ilk önce DOS uygulamaları için Winview - Server ürününü pazara sundu. 

Daha sonra Winframe - Server ürünü hem Dos, hemde windows uygulamaları için geliştirildi. 

Son olarak Winframe Server ürünü ile CITRIX kendi "ICA" protokolünü geliştirerek hem Dos hemde Windows uygulamalarına her türlü ortamdan erişme imkanını getirdi. 

Tüm bu bilgiler ışığında yapınızda terminal server mantığı yoksa Doraes Bilgi Teknolojileri  konusunda uzmanlaştığı Thinclient ve terminal server projelerinde sizinle çalışmak konusunda tecrübesi ile hazır. Dağınık kullanıcı data yapısının merkezi bir yerde toplanması, toplam maliyetin düşük olması, kullanıcı sorunların en aza indirilmesi anlamında tercih edilen yapıdır.