background

Bilgi Sistemi Yönetimi

Envanter Takibi 

Müşterinin varolan IT altyapısının envanteri çıkarılır, bunlar etiketlendirilir, belirlenmiş envanter takip programına girilir, garanti takipleri yapılır. 

Yedekleme Stratejileri ve Takibi 

Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda yedekleme politikaları belirlenir, bunlar uygulanır ve kontrolü yapılır. Kurtarma planları oluşturulup yazılı hale getirilir. Belirlenen periyotlarda verilerin kurtarılmasına yönelik tatbikat yapılır. Müşterinin veri güvenliğinden emin olması temin edilir. Yedekleme politikası oluşturduktan sonra yedekleme işlemi müşterinin sorumluluğundadır. Tarafımızdan ayda bir genel yedek kontrol yapılır ve üç ayda bir ise kurtarma planı test edilir. 

Uygulama Desteği 

Müşterinin ofis ortamında kullandığı uygulamaların desteği verilir ve müşterinin sistemini en efektif şekilde kullanması temin edilir. Bu uygulamalar için Doraes Bilgi Teknolojileri bünyesinde yetişmiş eleman yoksa bu açık, eğitimle veya 3. firmalardan destek alınarak giderilir. Bakım/Onarım 

Müşterinin mevcut cihazlarına periyodik olarak koruyucu bakım yapılır, kullanım sırasında oluşan arızaların tespit ve giderilmesi. Bu bakımlar sırasında sistemlerin temizliği, kontrolü ve gerekli yükseltmeler yapılır. Her periyodik bakım sonunda müşteriye rapor verilir. 

Altyapı kontrol ve yönetimi 

Müşterinin mevcut altyapısı kontrol edilir, süreç içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde altyapı düzenlenir. 

Ağ Yönetimi 

Müşterinin mevcut ağ yapısı müşterinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yönetilir, ağ trafiği izlenir ve rapor edilir, gelişen ağ ihtiyaçları tespit edilip müşteriye bildirilir. 

Danışmanlık 

Müşterinin her türlü IT ihtiyacı belirlenir, seçilir, öncelikler belirlenir ve kurulumları için Doraes Bilgi Teknolojileri tarafından danışmanlık yapılır, müşteri yeni teknolojilerden haberdar edilir. Müşterinin mevcut sistemini daha verimli nasıl kullanabileceği belirlenir. 

Eğitim Danışmanlığı 

Müşterinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanmasında danışmanlık yapılır. Gerektiğinde 3. firmalarla Doraes Bilgi Teknolojileri bağlantı kurup müşteri için en ideal çözüm oluşturulur. 

Kurulum 

Müşterinin yeni cihazları kurulur, sisteme entegrasyonu temin edilir. 

Raporlama 

Doraes Bilgi Teknolojileri tarafından yapılan tüm işler haftalık, aylık ve yıllık periyotlarla müşteriye bildirilir, bu raporlar belirli periyotlarda müşteriyle beraber değerlendirilir.